Công ty vận hành 7-Eleven đóng 1.000 cửa hàng, sa thải 3.000 nhân viên

Công ty vận hành 7-Eleven đóng 1.000 cửa hàng, sa thải 3.000 nhân viên

Seven & i tuyên bố đóng cửa 1.000 cửa hiệu 7-Eleven không mang lại lợi nhuận trong chuỗi này và sa thải...