Mang tình cảm của đất liền đến với Trường Sa

Mang tình cảm của đất liền đến với Trường Sa

Hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa Tết đã đến với các điểm đảo Trường Sa

Hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm, hàng hóa Tết đã đến với các điểm đảo Trường Sa

Những người lính đón Tết ngoài biển xa

Những người lính đón Tết ngoài biển xa

Chở Tết đến với các chiến sĩ nhà giàn DKI

Chở Tết đến với các chiến sĩ nhà giàn DKI

Chở mùa Xuân cho những người lính ngoài biển xa

Chở mùa Xuân cho những người lính ngoài biển xa

Thêm nhiều hội viên chung tay cùng Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu'

Mang tình cảm của quê hương Vĩnh Phúc đến với Trường Sa

Mang tình cảm của quê hương Vĩnh Phúc đến với Trường Sa

Giao ban báo chí, xuất bản toàn quân tại Đà Nẵng

Giao ban báo chí, xuất bản toàn quân tại Đà Nẵng

Sẵn sàng mọi mặt để đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Sẵn sàng mọi mặt để đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới