Cả chục trai làng dùng đao kiếm hỗn chiến vì tin nhắn khiêu khích

Cả chục trai làng dùng đao kiếm hỗn chiến vì tin nhắn khiêu khích

Bị nhắn tin khiêu khích, nhóm thanh niên chém 2 anh em trọng thương

Bị nhắn tin khiêu khích, nhóm thanh niên chém 2 anh em trọng thương

Nghiêm trị nhóm 'đại ca làng' gây loạn vùng quê

Nghiêm trị nhóm 'đại ca làng' gây loạn vùng quê

Truy nã kẻ giết người có hình xăm trên cánh tay trái

Truy nã kẻ giết người có hình xăm trên cánh tay trái

Truy nã kẻ giết người có hình xăm trên cánh tay trái

Truy nã kẻ giết người có hình xăm trên cánh tay trái

Chém lìa bàn tay đối thủ để trả thù cho cha

Chém lìa bàn tay đối thủ để trả thù cho cha

Cha bị đánh, 2 anh em chém đứt lìa bàn tay đối thủ

Cuộc khám xét 'tiền đè chết người' trong nhà một 'quan tham'