Không bao giờ là muộn

Không bao giờ là muộn

Phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy đã về với đất mẹ

Phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy đã về với đất mẹ

Đất sen Hồng vĩnh biệt 'phi công huyền thoại' Nguyễn Văn Bảy

Đất sen Hồng vĩnh biệt 'phi công huyền thoại' Nguyễn Văn Bảy

Ông Bảy phi công trong trái tim người dân, đồng đội

Ông Bảy phi công trong trái tim người dân, đồng đội

Lễ viếng Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy đang diễn ra tại quê nhà

Lễ viếng Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy đang diễn ra tại quê nhà

Xúc động tiễn đưa 'Én bạc phương Nam' Nguyễn Văn Bảy về quê nhà

Xúc động tiễn đưa 'Én bạc phương Nam' Nguyễn Văn Bảy về quê nhà

Tiễn đưa linh cữu Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy về quê nhà

Tiễn đưa linh cữu Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy về quê nhà

Huyền thoại phi công 7 lần bắn rơi máy bay Mỹ

Huyền thoại phi công 7 lần bắn rơi máy bay Mỹ

Tổ chức tang lễ cho Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy vào sáng 24/9

Tổ chức tang lễ cho Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy vào sáng 24/9

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy lội đồng hái sen ở tuổi 83

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy lội đồng hái sen ở tuổi 83