Linh cữu bác Sáu Khải đã về đến quê nhà Củ Chi

Linh cữu bác Sáu Khải đã về đến quê nhà Củ Chi

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - người đi đầu trong thúc đẩy hội nhập

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - người đi đầu trong thúc đẩy hội nhập

Chuyên gia Nga: Ông Phan Văn Khải trăn trở vì đất nước và muốn hợp tác với Nga

Chuyên gia Nga: Ông Phan Văn Khải trăn trở vì đất nước và muốn hợp tác với Nga

Tư duy lớn của một nhà cải cách

Tư duy lớn của một nhà cải cách

Chia tay lần cuối bác Sáu Khải

Chia tay lần cuối bác Sáu Khải

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Những hình ảnh hoạt động của Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

Những hình ảnh hoạt động của Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần tại TP.HCM

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần tại TP.HCM

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần tại TP.HCM

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần tại TP.HCM

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần tại TP. HCM

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần tại TP. HCM

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần