Để môi trường sạch, đẹp

Để môi trường sạch, đẹp

Năm nào cũng vậy, trong dịp đầu năm, lượng rác thải sinh hoạt tăng mạnh. Mặc dù các ngành chức năng đã có...