Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ tại các khu tập thể cũ

Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ tại các khu tập thể cũ

Hàng trăm người hoảng hốt khi cháy lớn tại khu tập thể ở Hà Nội

Hàng trăm người hoảng hốt khi cháy lớn tại khu tập thể ở Hà Nội

Cháy lớn tại khu tập thể ở Hà Nội, hàng trăm người tá hỏa

Cháy lớn tại khu tập thể ở Hà Nội, hàng trăm người tá hỏa

Cháy 'chuồng cọp' nhà chung cư cũ, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Cháy 'chuồng cọp' nhà chung cư cũ, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Cháy dữ dội tại nhà tập thể trên phố Phạm Ngọc Thạch

Cháy dữ dội tại nhà tập thể trên phố Phạm Ngọc Thạch

Cháy tại khu tập thể bị bao kín bởi 'chuồng cọp'

Cháy tại khu tập thể bị bao kín bởi 'chuồng cọp'

Cháy chung cư cũ giữa ngã tư tắc nhất Hà Nội: Cứu hỏa len giữa dòng xe máy