Đang chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành

Đang chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành

Chất vấn các thành viên CP: Truy vấn đề đến cùng, không né tránh

Chất vấn các thành viên CP: Truy vấn đề đến cùng, không né tránh

Quốc hội sẽ chất vấn Thống đốc NHNN về hoạt động của các ngân hàng yếu kém

Quốc hội sẽ chất vấn Thống đốc NHNN về hoạt động của các ngân hàng yếu kém

Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm

Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có 2,5 giờ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có 2,5 giờ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thống đốc Lê Minh Hưng đăng đàn về đại án, ngân hàng 0 đồng

Thống đốc Lê Minh Hưng đăng đàn về đại án, ngân hàng 0 đồng

Tuần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn

Tuần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn

Chất vấn tại Quốc hội có tác dụng lớn

Chất vấn tại Quốc hội có tác dụng lớn

Quốc hội chất vấn Thủ tướng và 4 'tư lệnh' ngành trong tuần này

Quốc hội chất vấn Thủ tướng và 4 'tư lệnh' ngành trong tuần này

Thủ tướng và 4 'tư lệnh' ngành trả lời chất vấn Quốc hội

Thủ tướng và 4 'tư lệnh' ngành trả lời chất vấn Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hòa Bình

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Hòa Bình

Vì sao Bộ trưởng Y tế và Giao thông không được chọn trả lời chất vấn?

Vì sao Bộ trưởng Y tế và Giao thông không được chọn trả lời chất vấn?

Quốc hội sắp chất vấn Thống đốc về Ngân hàng 0 đồng

Quốc hội sắp chất vấn Thống đốc về Ngân hàng 0 đồng

Vì sao Bộ Trưởng Y tế không phải trả lời chất vấn Quốc hội?

Vì sao Bộ Trưởng Y tế không phải trả lời chất vấn Quốc hội?

Ngày 18/11, Thủ tướng sẽ đăng đàn tại Quốc hội

Ngày 18/11, Thủ tướng sẽ đăng đàn tại Quốc hội

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: - Đề xuất cho phép lao động nữ lựa chọn tuổi nghỉ hưu

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: - Đề xuất cho phép lao động nữ lựa chọn tuổi nghỉ hưu

Quốc hội sẽ chất vấn Thống đốc về an toàn hệ thống ngân hàng

Quốc hội sẽ chất vấn Thống đốc về an toàn hệ thống ngân hàng

Thảo luận hai vấn đề quan trọng

Thảo luận hai vấn đề quan trọng

Thủ tướng Chính phủ và 4 Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội vào tuần sau

Thủ tướng Chính phủ và 4 Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội vào tuần sau

5 thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

5 thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Chốt 4 tư lệnh ngành chính thức ngồi 'ghế nóng' chất vấn

Chốt 4 tư lệnh ngành chính thức ngồi 'ghế nóng' chất vấn

Vì sao không chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế tại kỳ họp thứ 4?

Vì sao không chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế tại kỳ họp thứ 4?

Bộ trưởng Y tế, GTVT không đăng đàn trả lời chất vấn

Bộ trưởng Y tế, GTVT không đăng đàn trả lời chất vấn

Năm 2018, lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng

Năm 2018, lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng

Tăng cường các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu Chiến lược bình đẳng giới

Tăng cường các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu Chiến lược bình đẳng giới

Thủ tướng Chính phủ cùng 4 trưởng ngành trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ cùng 4 trưởng ngành trả lời chất vấn trước Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội trả lời vì sao không chất vấn Bộ trưởng Y tế tại kỳ họp này

Tổng thư ký Quốc hội trả lời vì sao không chất vấn Bộ trưởng Y tế tại kỳ họp này

Tổng thư ký QH nói lý do Bộ trưởng Y tế không 'đăng đàn' nói về chất lượng thuốc

Tổng thư ký QH nói lý do Bộ trưởng Y tế không 'đăng đàn' nói về chất lượng thuốc

Quốc hội quyết định 4 nhóm vấn đề chất vấn

Quốc hội quyết định 4 nhóm vấn đề chất vấn

Vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế không đăng đàn trả lời chất vấn?

Vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế không đăng đàn trả lời chất vấn?

Quốc hội sắp chất vấn Thống đốc về hoạt động của các ngân hàng yếu kém

Quốc hội sắp chất vấn Thống đốc về hoạt động của các ngân hàng yếu kém

Quốc hội sẽ giám sát các Bộ trưởng thực hiện lời hứa

Quốc hội sẽ giám sát các Bộ trưởng thực hiện lời hứa

Thủ tướng Chính phủ cùng bốn Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ cùng bốn Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn Quốc hội

Bộ trưởng Y tế không phải ngồi 'ghế nóng' trả lời chất vấn

Bộ trưởng Y tế không phải ngồi 'ghế nóng' trả lời chất vấn

Quốc hội chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4

Quốc hội chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4

Vì sao Quốc hội không chất vấn Bộ trưởng Y tế, giao thông?

Vì sao Quốc hội không chất vấn Bộ trưởng Y tế, giao thông?

Thủ tướng và 4 tư lệnh ngành sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng và 4 tư lệnh ngành sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Vì sao Bộ trưởng Y tế, Giao thông không được chọn trả lời chất vấn?

Vì sao Bộ trưởng Y tế, Giao thông không được chọn trả lời chất vấn?

Lý do Bộ trưởng Y tế không trả lời chất vấn trước Quốc hội

Lý do Bộ trưởng Y tế không trả lời chất vấn trước Quốc hội

Có nhiều vấn đề nóng, tại sao Bộ trưởng Y tế không trả lời chất vấn?

Có nhiều vấn đề nóng, tại sao Bộ trưởng Y tế không trả lời chất vấn?

Thủ tướng cùng 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

Thủ tướng cùng 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

Vì sao Bộ trưởng Y tế không ngồi 'ghế nóng' trả lời chất vấn?

Vì sao Bộ trưởng Y tế không ngồi 'ghế nóng' trả lời chất vấn?

Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Bộ trưởng Y tế không đăng đàn dù 18 đoàn ĐBQH muốn chất vấn

Bộ trưởng Y tế không đăng đàn dù 18 đoàn ĐBQH muốn chất vấn

Vì sao bộ trưởng Y tế không phải trả lời chất vấn?

Vì sao bộ trưởng Y tế không phải trả lời chất vấn?

Vì sao Quốc hội không chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế?

Vì sao Quốc hội không chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế?

Tổng Thư ký Quốc hội lý giải căn cứ chọn nhóm vấn đề chất vấn

Tổng Thư ký Quốc hội lý giải căn cứ chọn nhóm vấn đề chất vấn

Ba phút sự thật

Ba phút sự thật

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng mưa bão

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng mưa bão