Mở miệng ra là... chửi!

Mở miệng ra là... chửi!

Hiện nay có thực trạng không ít người chỉ nhăm nhăm ngồi cào bàn phím để auto chửi, lên đồng tập thể những...