Dạ hội tại WEF ASEAN: Đậm nét truyền thống văn hóa Việt Nam và các nước ASEAN

Dạ hội tại WEF ASEAN: Đậm nét truyền thống văn hóa Việt Nam và các nước ASEAN

Triển lãm, giao lưu nghệ sĩ các nước châu Á

Triển lãm, giao lưu nghệ sĩ các nước châu Á

Triển lãm, giao lưu giữa các nghệ sĩ Việt Nam và châu Á

Khai mạc triển lãm, giao lưu nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ các nước châu Á

Khai mạc triển lãm, giao lưu nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ các nước châu Á

Nghệ sĩ các nước châu Á: Giao lưu sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh

Nghệ sĩ các nước châu Á: Giao lưu sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh

Vòng quay văn hóa

Vòng quay văn hóa

Triển lãm, giao lưu nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ các nước châu Á

Triển lãm, giao lưu nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ các nước châu Á

Triển lãm, giao lưu nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ các nước châu Á

Triển lãm, giao lưu nghệ sĩ Việt Nam với nghệ sĩ các nước châu Á

Giao lưu mỹ thuật, nhiếp ảnh giữa nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Châu Á

Giao lưu mỹ thuật, nhiếp ảnh giữa nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Châu Á

Ca sĩ Quang Dũng bất ngờ được tổ chức sinh nhật nơi xứ bạn

Ca sĩ Quang Dũng bất ngờ được tổ chức sinh nhật nơi xứ bạn

Ảnh nghệ sĩ Việt Nam đi lưu diễn thế kỷ trước

Ảnh nghệ sĩ Việt Nam đi lưu diễn thế kỷ trước

Xây dựng nền văn nghệ Việt Nam chân - thiện - mỹ, đồng hành cùng dân tộc

Xây dựng nền văn nghệ Việt Nam chân - thiện - mỹ, đồng hành cùng dân tộc

Cơ hội nghiên cứu và sáng tác tại Pháp

Cơ hội nghiên cứu và sáng tác tại Pháp