Vì sao nghề kế toán luôn 'hot'?

Vì sao nghề kế toán luôn 'hot'?

Tự chủ trong Giáo dục Nghề nghiệp: Thực tiễn và kinh nghiệm thế giới

Tự chủ trong Giáo dục Nghề nghiệp: Thực tiễn và kinh nghiệm thế giới

Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh làm việc với Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh làm việc với Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN

Hội thảo nâng cao chất lượng nhà giáo GDNN

Hội thảo nâng cao chất lượng nhà giáo GDNN

Sẵn sàng cho hội giảng nhà giáo chuyên môn đỉnh cao

Sẵn sàng cho hội giảng nhà giáo chuyên môn đỉnh cao

Tất cả đã sẵn sàng

Tất cả đã sẵn sàng

Tất cả đã sẵn sàng

Tất cả đã sẵn sàng

373 nhà giáo sẽ trình diễn kỹ năng nghề tại hội giảng nhà giáo

373 nhà giáo sẽ trình diễn kỹ năng nghề tại hội giảng nhà giáo

Có 373 nhà giáo thuộc 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia hội giảng

Có 373 nhà giáo thuộc 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia hội giảng

Cấp thiết đưa kỹ năng mềm vào dạy nghề

Cấp thiết đưa kỹ năng mềm vào dạy nghề