Khởi tố nguyên chủ tịch UBND phường vì 'ăn' đất nghĩa trang

Nguyên Chủ tịch xã bán đất nghĩa trang 'bỏ túi' tiền tỷ

Nguyên Chủ tịch xã bán đất nghĩa trang 'bỏ túi' tiền tỷ

Khởi tố chủ tịch xã bán đất nghĩa trang thu lợi gần hai tỷ đồng

Khởi tố nguyên Chủ tịch phường 'ăn' đất nghĩa trang

Khởi tố nguyên Chủ tịch phường 'ăn' đất nghĩa trang

Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép đút túi hơn 1,9 tỷ đồng

Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép đút túi hơn 1,9 tỷ đồng

Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép

Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép

Nguyên chủ tịch xã bán đất nghĩa trang trái phép thu lợi tiền tỉ

Nguyên chủ tịch xã bán đất nghĩa trang trái phép thu lợi tiền tỉ

Khởi tố Chủ tịch xã bán đất trái phép thu lợi gần 2 tỷ đồng

Khởi tố Chủ tịch xã bán đất trái phép thu lợi gần 2 tỷ đồng

Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép

Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép

Ngang nhiên bán đất nghĩa trang để trục lợi

Ngang nhiên bán đất nghĩa trang để trục lợi