Thoát nghèo nhờ cây dược liệu

Thoát nghèo nhờ cây dược liệu

Quản Bạ (Hà Giang) là huyện miền núi, có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để trồng các loại cây dược...