Hàng nghìn người tị nạn Nam Sudan tràn sang Cộng hòa Dân chủ Congo

Hàng nghìn người tị nạn Nam Sudan tràn sang Cộng hòa Dân chủ Congo

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã gửi thêm nhân viên tới tỉnh Ituri để hỗ trợ lương thực,...