Container đâm sập dầm cầu: Lộ sai phạm lớn

Container đâm sập dầm cầu: Lộ sai phạm lớn

Sai khó tin, cầu bộ hành bị xe container kéo sập không có hồ sơ thiết kế

Sai khó tin, cầu bộ hành bị xe container kéo sập không có hồ sơ thiết kế

Vụ sập cầu vượt đi bộ tại TPHCM: Thi công chưa đúng nguyên tắc?

Vụ sập cầu vượt đi bộ tại TPHCM: Thi công chưa đúng nguyên tắc?

Sai khó tin, cầu bộ hành sập ở Sài Gòn bị di chuyển cách vị trí cũ gần 14m

Sai khó tin, cầu bộ hành sập ở Sài Gòn bị di chuyển cách vị trí cũ gần 14m

Xe container đâm sập dầm cầu: Sự thật trái ngược

Xe container đâm sập dầm cầu: Sự thật trái ngược

Xe container đâm sập dầm cầu: Bất ngờ giả thiết mới

Xe container đâm sập dầm cầu: Bất ngờ giả thiết mới

Container kéo sập dầm cầu: Chiều cao cầu bộ hành không như thiết kế

Container kéo sập dầm cầu: Chiều cao cầu bộ hành không như thiết kế

Kết quả bất ngờ chiều cao cầu bộ hành bị xe container kéo sập ở Sài Gòn

Kết quả bất ngờ chiều cao cầu bộ hành bị xe container kéo sập ở Sài Gòn