Bi hài chuyện CSGT mật phục xử lý tài xế vừa rời quán nhậu

Bi hài chuyện CSGT mật phục xử lý tài xế vừa rời quán nhậu

Nông nổi một phút, hại cả đời…

Nông nổi một phút, hại cả đời…

Đạp đổ xe, túm áo đánh CSGT để giải cứu bạn nhậu

Đạp đổ xe, túm áo đánh CSGT để giải cứu bạn nhậu

Hà Nội: Tấn công CSGT để giải cứu bạn bị kiểm tra nồng độ cồn

Hà Nội: Tấn công CSGT để giải cứu bạn bị kiểm tra nồng độ cồn

Đấm CSGT, đạp đổ xe chuyên dụng vì bị kiểm tra nồng độ cồn

Đấm CSGT, đạp đổ xe chuyên dụng vì bị kiểm tra nồng độ cồn

Túm áo đánh thiếu tá CSGT rồi đạp đổ xe để giải cứu 'bạn nhậu' bị kiểm tra nồng độ cồn

Túm áo đánh thiếu tá CSGT rồi đạp đổ xe để giải cứu 'bạn nhậu' bị kiểm tra nồng độ cồn

Táo tợn đánh CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Táo tợn đánh CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Bị kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên lăng mạ CSGT

Bị kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên lăng mạ CSGT

Hà Nội: Hung hãn lăng mạ, đánh CSGT hòng giải cứu bạn vi phạm nồng độ cồn

Hà Nội: Hung hãn lăng mạ, đánh CSGT hòng giải cứu bạn vi phạm nồng độ cồn

Say rượu, đánh CSGT cứu bạn nhậu vi phạm giao thông ở Hà Nội

Say rượu, đánh CSGT cứu bạn nhậu vi phạm giao thông ở Hà Nội

Hà Nội: Đánh CSGT, giải cứu bạn nhậu bị kiểm tra nồng độ cồn

Hà Nội: Đánh CSGT, giải cứu bạn nhậu bị kiểm tra nồng độ cồn