Sau bão số 3, hàng trăm hộ dân Hà Nội vẫn chịu cảnh ngập lụt

Sau bão số 3, hàng trăm hộ dân Hà Nội vẫn chịu cảnh ngập lụt

Hậu bão số 3: Những tuyến đường, khu đô thị 'thất thủ' ở Hà Nội

Hậu bão số 3: Những tuyến đường, khu đô thị 'thất thủ' ở Hà Nội

Nước sông Nhuệ dâng cao, phía Tây Hà Nội ngập úng nặng

Nước sông Nhuệ dâng cao, phía Tây Hà Nội ngập úng nặng

Huy động hơn 2.300 người chống ngập lụt ở Hà Nội

Huy động hơn 2.300 người chống ngập lụt ở Hà Nội

Điểm mặt những khu vực ngập nặng tại Hà Nội trong bão số 3

Điểm mặt những khu vực ngập nặng tại Hà Nội trong bão số 3

Hà Nội: Cơ bản các điểm ngập úng nước đã rút hết

Hà Nội: Cơ bản các điểm ngập úng nước đã rút hết

Những nơi nào ở Hà Nội có lượng mưa lớn nhất sau bão số 3?

Những nơi nào ở Hà Nội có lượng mưa lớn nhất sau bão số 3?

Cơ bản các điểm ngập úng ở quận, huyện của Hà Nội đã rút hết nước

Cơ bản các điểm ngập úng ở quận, huyện của Hà Nội đã rút hết nước

Hà Nội: Lượng mưa tại Phú Xuyên đạt 148,8mm

Hà Nội: Lượng mưa tại Phú Xuyên đạt 148,8mm