Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ từ một cuộc điện thoại bí ẩn

Người phụ nữ mất hơn 2 tỷ từ một cuộc điện thoại bí ẩn

Chị T.H được 'cơ quan điều tra' cho biết đã tham gia vào một đường dây làm giả 2.000 hồ sơ ngân hàng. Cú...