BIDV khẳng định vẫn hoạt động ổn định

BIDV khẳng định vẫn hoạt động ổn định

Ông Trần Bắc Hà bị bắt, BIDV nói gì?

Ông Trần Bắc Hà bị bắt, BIDV nói gì?

Trần Bắc Hà tiếp tục nóng, BIDV nhiều xáo trộn cao cấp

Trần Bắc Hà tiếp tục nóng, BIDV nhiều xáo trộn cao cấp

Ngân hàng BIDV có tân Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng BIDV có tân Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Đức Tú được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV

Ông Phan Đức Tú được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV

'Ghế nóng' Chủ tịch BIDV đã chính thức trao cho ông Phan Đức Tú

'Ghế nóng' Chủ tịch BIDV đã chính thức trao cho ông Phan Đức Tú

Sau ông Trần Bắc Hà, BIDV sắp có Chủ tịch HĐQT mới?

Sau ông Trần Bắc Hà, BIDV sắp có Chủ tịch HĐQT mới?

Đối tác Hàn Quốc sẽ nắm giữ 15% vốn điều lệ của BIDV

Đối tác Hàn Quốc sẽ nắm giữ 15% vốn điều lệ của BIDV

BIDV lên kế hoạch bán 17,65% cổ phần cho Ngân hàng Hàn Quốc

BIDV lên kế hoạch bán 17,65% cổ phần cho Ngân hàng Hàn Quốc

BIDV dự kiến bán 15% vốn cho ngân hàng Hàn Quốc

BIDV dự kiến bán 15% vốn cho ngân hàng Hàn Quốc

BIVD bán 15% vốn cho KEB Hana Bank

BIVD bán 15% vốn cho KEB Hana Bank