Cần tiếp tục thận trọng khi đưa ra các chính sách tài khóa, tiền tệ

Cần tiếp tục thận trọng khi đưa ra các chính sách tài khóa, tiền tệ

Các đại biểu tham dự AFMGM cho rằng, cơ quan quản lý tài chính và tiền tệ - ngân hàng ASEAN cần tiếp tục...
Hội nghị AFMGM lần thứ 6: ASEAN thông qua nhiều sáng kiến hợp tác tài chính – ngân hàng

Hội nghị AFMGM lần thứ 6: ASEAN thông qua nhiều sáng kiến hợp tác tài chính – ngân hàng

Thống đốc Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến Thống đốc Ngân hàng ASEAN lần thứ 16

Thống đốc Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị trực tuyến Thống đốc Ngân hàng ASEAN lần thứ 16

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng ASEAN

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng ASEAN

Các Thống đốc NHTW và các CEO: Chuyển đổi số ngành ngân hàng trong khu vực ASEAN đã trở thành một xu hướng tất yếu

Các Thống đốc NHTW và các CEO: Chuyển đổi số ngành ngân hàng trong khu vực ASEAN đã trở thành một xu hướng tất yếu

Thứ trưởng Tài chính, Phó thống đốc Ngân hàng ASEAN và Hoa Kỳ thảo luận cách ứng phó với tác động của dịch COVID-19

Thứ trưởng Tài chính, Phó thống đốc Ngân hàng ASEAN và Hoa Kỳ thảo luận cách ứng phó với tác động của dịch COVID-19

Túi tiền ngành tài chính ASEAN dễ bị 'tổn thương' bởi rủi ro về môi trường