Bên trong khu Him Lam Long Biên xin chuyển đất sân golf thành nhà để bán

Bên trong khu Him Lam Long Biên xin chuyển đất sân golf thành nhà để bán

Chính phủ chỉ đạo việc chuyển đổi chức năng nhà ở tại dự án sân golf

Chính phủ chỉ đạo việc chuyển đổi chức năng nhà ở tại dự án sân golf

Chính phủ chỉ đạo việc xin chuyển đất sân golf Him Lam Long Biên thành nhà để bán

Chính phủ chỉ đạo việc xin chuyển đất sân golf Him Lam Long Biên thành nhà để bán

Thống nhất cơ chế chính sách hỗ trợ cho vay thực hiện dự án cấp nước sạch tại Hà Nội

Thống nhất cơ chế chính sách hỗ trợ cho vay thực hiện dự án cấp nước sạch tại Hà Nội

Hà Nội: Thống nhất chính sách hỗ trợ cho vay thực hiện dự án cấp nước sạch

Hà Nội: Thống nhất chính sách hỗ trợ cho vay thực hiện dự án cấp nước sạch

Thu ngân sách 9 tháng tăng gần 14% so với cùng kỳ

Thu ngân sách 9 tháng tăng gần 14% so với cùng kỳ

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung chính thức nhận nhiệm vụ Chính ủy Quân khu 7

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung chính thức nhận nhiệm vụ Chính ủy Quân khu 7

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017

Sẽ sửa đổi Nghị định quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong quý IV

Kiến nghị xử lý tài chính hơn 5.475 tỷ đồng trong quý III/2018

Kiến nghị xử lý tài chính hơn 5.475 tỷ đồng trong quý III/2018

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt 73% dự toán năm

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt 73% dự toán năm

Kiến nghị xử lý tài chính hơn 5.475 tỷ đồng

Kiến nghị xử lý tài chính hơn 5.475 tỷ đồng

44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán

44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo