Từ ngày 17/9 - 17/10/2018, 176 gói thầu đấu thầu qua mạng công bố KQLCNT

Từ ngày 17/9 - 17/10/2018, 176 gói thầu đấu thầu qua mạng công bố KQLCNT

OGC tiếp tục 'phản pháo' quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp của tòa án

OGC tiếp tục 'phản pháo' quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp của tòa án

Ngày 05-07/10: Có 81 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Ngày 05-07/10: Có 81 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm

Từ tháng 8/2018 - 2/10/2018, 410 gói thầu đấu thầu qua mạng được các bên mời thầu công bố thực hiện

Từ tháng 8/2018 - 2/10/2018, 410 gói thầu đấu thầu qua mạng được các bên mời thầu công bố thực hiện

Hà Nội 'lệnh' thu hồi siêu dự án chậm triển khai do Sở 'quên' trình

Hà Nội 'lệnh' thu hồi siêu dự án chậm triển khai do Sở 'quên' trình

Khẩn trương xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

Khẩn trương xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ ra mắt trước tháng 11/2019

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ ra mắt trước tháng 11/2019

Syria: Liên minh nổi dậy bác tin rút vũ khí ra khỏi miền Bắc

Syria: Liên minh nổi dậy bác tin rút vũ khí ra khỏi miền Bắc

Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc

Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc

Phê chuẩn khởi tố, tạm giam đối tượng đâm chết vợ ngay tại Tòa án, vì năn nỉ vợ quay về bất thành

Phê chuẩn khởi tố, tạm giam đối tượng đâm chết vợ ngay tại Tòa án, vì năn nỉ vợ quay về bất thành

Trao các quyết định về công tác cán bộ tại 7 tỉnh thành

Trao các quyết định về công tác cán bộ tại 7 tỉnh thành

Nhiều tỉnh, thành phố kiện toàn nhân sự

Nhiều tỉnh, thành phố kiện toàn nhân sự

Kiện toàn nhân sự Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội, TPHCM

Kiện toàn nhân sự Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội, TPHCM

Bổ sung cán bộ chủ chốt hai huyện Nghệ An

Bổ sung cán bộ chủ chốt hai huyện Nghệ An

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 8 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự chủ chốt 8 tỉnh thành