Đan Trường - Thủy Tiên: Tiền không thể mua được bạn đời

Đan Trường - Thủy Tiên: Tiền không thể mua được bạn đời

Đan Trường kết hôn với Thủy Tiên trong vô vàn điều tiếng. Nhưng cuộc hôn nhân 5 năm của họ đã chứng minh...