Tình nghĩa người Biên Hòa

Tình nghĩa người Biên Hòa

Gia đình tôi không phải người gốc Đồng Nai. Ông nội tôi quê ở Hà Tĩnh, khoảng đầu thập niên 30 thế kỷ trước...