U.23 Việt Nam: Bữa BBQ ấm áp trong cảnh tuyết rơi tại Thường Châu

U.23 Việt Nam: Bữa BBQ ấm áp trong cảnh tuyết rơi tại Thường Châu

Vì sao thất bại?

Vì sao thất bại?

Việc không dễ nhưng vẫn phải làm

Việc không dễ nhưng vẫn phải làm

Cải cách bộ máy: 'Lấy đá ghè chính chân mình cũng phải làm'

Cải cách bộ máy: 'Lấy đá ghè chính chân mình cũng phải làm'

Tinh giản biên chế, gọn nhẹ bộ máy

Tinh giản biên chế, gọn nhẹ bộ máy

'Biên chế hình phễu - đầu vào to, đầu ra nhỏ'

'Biên chế hình phễu - đầu vào to, đầu ra nhỏ'

Giảm biên chế với tinh thần mới

Giảm biên chế với tinh thần mới

Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế: Không khoan nhượng với mọi lực cản!

Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế: Không khoan nhượng với mọi lực cản!

Khó truy trách nhiệm cá nhân để bộ máy 'phình'?

Khó truy trách nhiệm cá nhân để bộ máy 'phình'?

Cần đổi mới mạnh mẽ việc giao biên chế, tránh cơ chế xin cho

Cần đổi mới mạnh mẽ việc giao biên chế, tránh cơ chế xin cho

Ngân sách không phải 'Nồi cơm Thạch Sanh'

Ngân sách không phải 'Nồi cơm Thạch Sanh'

Ngân sách có nở như nồi cơm Thạch Sanh cũng khó nuôi đủ bộ máy như hiện nay

Ngân sách có nở như nồi cơm Thạch Sanh cũng khó nuôi đủ bộ máy như hiện nay

Vì sao tinh gọn mà có bộ vẫn có tới 9 thứ trưởng?

Vì sao tinh gọn mà có bộ vẫn có tới 9 thứ trưởng?

Ngân sách là 'nồi cơm Thạch Sanh' cũng không kham nổi bộ máy

Ngân sách là 'nồi cơm Thạch Sanh' cũng không kham nổi bộ máy

Chàng trai quản lý tiền tỉ bỏ Sài Gòn về làm 'đầu đàn' của 300 heo cỏ

Chàng trai quản lý tiền tỉ bỏ Sài Gòn về làm 'đầu đàn' của 300 heo cỏ