Nghi can sát hại chị dâu trong khách sạn ở Yên Bái khai gì?

Nghi can sát hại chị dâu trong khách sạn ở Yên Bái khai gì?

Tại khách sạn, chị Nhung nói muốn ly dị nhưng Mỹ khuyên can, song chị Nhung không nghe. Mỹ sau đó khống...