Giới thiệu, trưng bày 'Một số hình ảnh về Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn'

Giới thiệu, trưng bày 'Một số hình ảnh về Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn'

Khai hội Lam kinh, kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Khai hội Lam kinh, kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Thanh Hóa kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Thanh Hóa kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Thanh Hóa: Hàng vạn du khách dự lễ hội kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Thanh Hóa: Hàng vạn du khách dự lễ hội kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020

Phát huy hào khí Lam Sơn, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020

Thanh Hóa: Tái hiện 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Thanh Hóa: Tái hiện 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Dự chi 104 tỉ đồng kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa: Tỉnh còn chưa phê duyệt

Dự chi 104 tỉ đồng kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa: Tỉnh còn chưa phê duyệt

Xin 104 tỷ cho lễ kỷ niệm 'danh xưng Thanh Hóa', chi những gì?

Xin 104 tỷ cho lễ kỷ niệm 'danh xưng Thanh Hóa', chi những gì?

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lên tiếng về việc dự chi 104 tỉ đồng cho kỷ niệm

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lên tiếng về việc dự chi 104 tỉ đồng cho kỷ niệm

Xứ Thanh định chi 104 tỷ 'kỷ niệm danh xưng', giật mình!

Xứ Thanh định chi 104 tỷ 'kỷ niệm danh xưng', giật mình!