Cầu tạm xuống cấp, cao tốc Nội Bài – Lào Cai lại cấm xe tải lớn

Cầu tạm xuống cấp, cao tốc Nội Bài – Lào Cai lại cấm xe tải lớn

Đường tạm cao tốc Hà Nội - Lào Cai sạt lở, các phương tiện di chuyển theo hướng nào?

Đường tạm cao tốc Hà Nội - Lào Cai sạt lở, các phương tiện di chuyển theo hướng nào?

Cấm xe tải trọng lớn trên đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến bao giờ?

Cấm xe tải trọng lớn trên đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến bao giờ?

Đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai sạt lở, cấm xe tải trọng lớn

Đường tạm cao tốc Nội Bài - Lào Cai sạt lở, cấm xe tải trọng lớn

VEC phân luồng km136+108 cao tốc Nội Bài - Lào Cai để sửa chữa

VEC phân luồng km136+108 cao tốc Nội Bài - Lào Cai để sửa chữa

Phân luồng cao tốc Nội Bài – Lào Cai để sửa cầu Ngòi Thủ

Phân luồng cao tốc Nội Bài – Lào Cai để sửa cầu Ngòi Thủ

Lưu lượng xe ra vào tỉnh Yên Bái từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng 8,44%

Lưu lượng xe ra vào tỉnh Yên Bái từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng 8,44%