Máy bay chở 20 người ở Thụy Sĩ rơi vì nắng nóng?

Máy bay chở 20 người ở Thụy Sĩ rơi vì nắng nóng?

Máy bay cũ từ Thế chiến II rơi ở Thụy Sỹ, 20 người tử nạn

Máy bay cũ từ Thế chiến II rơi ở Thụy Sỹ, 20 người tử nạn

Rơi máy bay ở Thụy Sỹ, 20 người thiệt mạng

Rơi máy bay ở Thụy Sỹ, 20 người thiệt mạng

Máy bay cổ 79 tuổi rơi ở dãy Alps, 20 người chết

Máy bay cổ 79 tuổi rơi ở dãy Alps, 20 người chết

Máy bay cũ từ Thế chiến thứ 2 rơi ở Thụy Sỹ, tất cả thành viên tử nạn

Máy bay cũ từ Thế chiến thứ 2 rơi ở Thụy Sỹ, tất cả thành viên tử nạn

2 máy bay chở khách rơi liên tiếp tại Thụy Sĩ

2 máy bay chở khách rơi liên tiếp tại Thụy Sĩ

Vụ rơi máy bay cổ ở Thụy Sỹ: Khó tìm nguyên nhân vì không có hộp đen

Vụ rơi máy bay cổ ở Thụy Sỹ: Khó tìm nguyên nhân vì không có hộp đen

Hai máy bay liên tiếp rơi tại Thụy Sĩ

Vụ rơi máy bay tại Thụy Sỹ: 20 người thiệt mạng

Vụ rơi máy bay tại Thụy Sỹ: 20 người thiệt mạng

Hàng chục người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2

Hàng chục người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2

Thụy Sĩ: Hai máy bay rơi liên tiếp, hơn 20 người thiệt mạng

Thụy Sĩ: Hai máy bay rơi liên tiếp, hơn 20 người thiệt mạng

Rơi máy bay thời CTTG 2 ở Thụy Sĩ, 20 người thiệt mạng

Rơi máy bay thời CTTG 2 ở Thụy Sĩ, 20 người thiệt mạng

Rơi máy bay từ thời Thế chiến II, 20 người có thể thiệt mạng

Rơi máy bay từ thời Thế chiến II, 20 người có thể thiệt mạng

Hai máy bay rơi liên tiếp tại Thụy Sĩ, 24 người thiệt mạng

Hai máy bay rơi liên tiếp tại Thụy Sĩ, 24 người thiệt mạng

Liên tiếp rơi máy bay chỉ trong vài giờ tại Thụy Sĩ

Liên tiếp rơi máy bay chỉ trong vài giờ tại Thụy Sĩ

Máy bay cổ có từ Thế chiến 2 bị rơi ở Thụy Sỹ, 20 người thiệt mạng

Máy bay cổ có từ Thế chiến 2 bị rơi ở Thụy Sỹ, 20 người thiệt mạng

Rơi máy bay trên núi Alps ở Thụy Sĩ, 20 người thiệt mạng

Rơi máy bay trên núi Alps ở Thụy Sĩ, 20 người thiệt mạng

Rơi máy bay tại Thụy Sĩ, toàn bộ 20 người đều thiệt mạng

Rơi máy bay tại Thụy Sĩ, toàn bộ 20 người đều thiệt mạng

Thụy Sĩ: Hai vụ tai nạn máy bay, ít nhất 4 người thiệt mạng

Thụy Sĩ: Hai vụ tai nạn máy bay, ít nhất 4 người thiệt mạng

Hai máy bay rơi xuống núi ở Thụy Sĩ, nhiều người chết

Hai máy bay rơi xuống núi ở Thụy Sĩ, nhiều người chết

Lại rơi máy bay ở Thụy Sĩ

Lại rơi máy bay ở Thụy Sĩ