Đoàn phượt thủ chặn ngã tư: Xử lý người liên quan

Đoàn phượt thủ chặn ngã tư: Xử lý người liên quan

Phạt đoàn phượt thủ chặn ngã tư như xe ưu tiên

Phạt đoàn phượt thủ chặn ngã tư như xe ưu tiên

Xử phạt nhóm phượt thủ chặn ngã tư để trăm xe máy băng qua

Xử phạt nhóm phượt thủ chặn ngã tư để trăm xe máy băng qua

Triệu tập nhóm phượt thủ tự ý chặn ngã tư đi như xe ưu tiên

Triệu tập nhóm phượt thủ tự ý chặn ngã tư đi như xe ưu tiên

Triệu tập nhóm phượt thủ ngang nhiên chặn ngã tư cho cả trăm xe máy băng qua

Triệu tập nhóm phượt thủ ngang nhiên chặn ngã tư cho cả trăm xe máy băng qua

Triệu tập nhóm phượt thủ tự ý ngăn đường để 'diễu hành' qua ngã tư

Triệu tập nhóm phượt thủ tự ý ngăn đường để 'diễu hành' qua ngã tư

Xử phạt đoàn phượt thủ chặn ngã tư như xe ưu tiên ở Nam Định

Xử phạt đoàn phượt thủ chặn ngã tư như xe ưu tiên ở Nam Định

Triệu tập đoàn phượt thủ chặn ngã tư đi như xe ưu tiên

Triệu tập đoàn phượt thủ chặn ngã tư đi như xe ưu tiên