Xâm hại di tích danh thắng: Đừng 'đánh trống bỏ dùi'

Xâm hại di tích danh thắng: Đừng 'đánh trống bỏ dùi'

Công trình vi phạm ở Tràng An, Ninh Bình đang được tháo dỡ

Công trình vi phạm ở Tràng An, Ninh Bình đang được tháo dỡ

Chính thức tháo dỡ công trình trái phép ở di tích Tràng An

Chính thức tháo dỡ công trình trái phép ở di tích Tràng An

Tiến hành tháo dỡ công trình trái phép tại khu Tràng An cổ

Tiến hành tháo dỡ công trình trái phép tại khu Tràng An cổ

Vì 'cái tâm'… dẫn đến sai phạm?!

Vì 'cái tâm'… dẫn đến sai phạm?!

Khó khôi phục nguyên trạng Tràng An sau khi phá dỡ công trình trái phép

Khó khôi phục nguyên trạng Tràng An sau khi phá dỡ công trình trái phép

Chủ đầu tư xin tự tháo dỡ công trình sai phạm trong di sản Tràng An

Chủ đầu tư xin tự tháo dỡ công trình sai phạm trong di sản Tràng An

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong vụ xâm hại di sản Tràng An

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong vụ xâm hại di sản Tràng An

Di sản Tràng An bị xâm phạm như thế nào?

Di sản Tràng An bị xâm phạm như thế nào?

Thanh tra toàn diện công trình xây dựng trái phép tại vùng lõi danh thắng Tràng An

Thanh tra toàn diện công trình xây dựng trái phép tại vùng lõi danh thắng Tràng An

Ninh Bình lập đoàn thanh tra toàn diện sai phạm tại danh thắng 'Tràng An cổ'

Ninh Bình lập đoàn thanh tra toàn diện sai phạm tại danh thắng 'Tràng An cổ'

Bộ VH-TT&DL 'lên tiếng' về vụ xâm hại di sản ở Tràng An

Bộ VH-TT&DL 'lên tiếng' về vụ xâm hại di sản ở Tràng An

Thanh tra Bộ VH-TT&DL yêu cầu tháo dỡ công trình xâm phạm vùng lõi di sản UNESCO

Thanh tra Bộ VH-TT&DL yêu cầu tháo dỡ công trình xâm phạm vùng lõi di sản UNESCO

Bộ VHTT và DL lên tiếng về vụ xâm hại di sản ở Tràng An

Bộ VHTT và DL lên tiếng về vụ xâm hại di sản ở Tràng An

Đình chỉ toàn bộ hoạt động, tháo dỡ mọi công trình trái phép ở di tích Tràng An

Đình chỉ toàn bộ hoạt động, tháo dỡ mọi công trình trái phép ở di tích Tràng An

Thanh tra Bộ VHTTDL: Yêu cầu dỡ bỏ công trình sai phạm tại danh thắng Tràng An, Ninh Bình

Thanh tra Bộ VHTTDL: Yêu cầu dỡ bỏ công trình sai phạm tại danh thắng Tràng An, Ninh Bình

Ninh Bình yêu cầu chấm dứt hoạt động du lịch tại khu vực Tràng An cổ

Ninh Bình yêu cầu chấm dứt hoạt động du lịch tại khu vực Tràng An cổ

Di sản thế giới Tràng An bị xâm hại ngang nhiên

Di sản thế giới Tràng An bị xâm hại ngang nhiên

Kiên quyết tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Quần thể Danh thắng Tràng An

Kiên quyết tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi Quần thể Danh thắng Tràng An

Nhìn gần công trình xâm phạm quần thể danh thắng Tràng An

Nhìn gần công trình xâm phạm quần thể danh thắng Tràng An

Đại công trình xâm hại lõi Tràng An: Người ta cố tình

Đại công trình xâm hại lõi Tràng An: Người ta cố tình

Yêu cầu báo cáo về công trình siêu 'khủng' không phép trong di sản Tràng An

Yêu cầu báo cáo về công trình siêu 'khủng' không phép trong di sản Tràng An

Quần thể Danh thắng Tràng An bị xâm hại nghiêm trọng

Quần thể Danh thắng Tràng An bị xâm hại nghiêm trọng

'Lộ' công trình 'khủng' không phép khu di sản Tràng An: Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư kêu 'khó'!

'Lộ' công trình 'khủng' không phép khu di sản Tràng An: Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư kêu 'khó'!

Ninh Bình: Công trình siêu 'khủng' không phép trong di sản Tràng An

Ninh Bình: Công trình siêu 'khủng' không phép trong di sản Tràng An