Hàng loạt doanh nghiệp chế biến gỗ 'xẻ thịt' núi Hòn Chà

Hàng loạt doanh nghiệp chế biến gỗ 'xẻ thịt' núi Hòn Chà

Bình Định: Ba doanh nghiệp bắt tay nhau khai thác đá phía Đông núi Hòn Chà

Bình Định: Ba doanh nghiệp bắt tay nhau khai thác đá phía Đông núi Hòn Chà

Nghịch lý trong việc thu hồi và giao đất trong Khu công nghiệp Phú Tài

Nghịch lý trong việc thu hồi và giao đất trong Khu công nghiệp Phú Tài

Bình Định: Bị thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu hồi đá, Doanh nghiệp tư nhân Thiên Phú lên tiếng

Bình Định: Bị thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu hồi đá, Doanh nghiệp tư nhân Thiên Phú lên tiếng

Bình Định: Vì sao không giải quyết dứt điểm được việc các doanh nghiệp khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà

Bình Định: Vì sao không giải quyết dứt điểm được việc các doanh nghiệp khai thác đá trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà

Bình Định: Phía Đông núi Hòn Chà vẫn bị các doanh nghiệp khai thác đá trái phép

Bình Định: Phía Đông núi Hòn Chà vẫn bị các doanh nghiệp khai thác đá trái phép

Bình Định: Công ty TNHH Nam Á phớt lờ yêu cầu của UBND tỉnh ngang nhiên khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà

Bình Định: Công ty TNHH Nam Á phớt lờ yêu cầu của UBND tỉnh ngang nhiên khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà

Bình Định: Thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu hồi đá của các doanh nghiệp tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà

Bình Định: Thu hồi dự án mở rộng mặt bằng có thu hồi đá của các doanh nghiệp tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà