Khánh Hòa: Khai thác tài nguyên trái phép tràn lan, địa phương bỏ lơ?

Khánh Hòa: Khai thác tài nguyên trái phép tràn lan, địa phương bỏ lơ?

Dự án phá nát núi đồi ở Nha Trang

Dự án phá nát núi đồi ở Nha Trang

Kỳ 2: Tan hoang Hòn Rớ, Cù Hin

Kỳ 2: Tan hoang Hòn Rớ, Cù Hin

Khánh Hòa: Manh mối 'xin - cho' dự án đô thị trên núi Cù Hin

Khánh Hòa: Manh mối 'xin - cho' dự án đô thị trên núi Cù Hin

Dày đặc dự án trên núi ở Nha Trang

Dày đặc dự án trên núi ở Nha Trang

Khánh Hòa đưa mô hình du lịch 'lạ': Lên núi ngắm tàu ngầm!

Khánh Hòa đưa mô hình du lịch 'lạ': Lên núi ngắm tàu ngầm!

Khánh Hòa: Độc đáo mô hình du lịch tàu ngầm trên núi

Khám phá Khu Du lịch Tàu ngầm ở Nha Trang