Thi thể Phó Chủ tịch UBND trên núi, cạnh mộ con trai

Thi thể Phó Chủ tịch UBND trên núi, cạnh mộ con trai

Phó chủ tịch xã chết trong rừng ở Bắc Giang: Vì mắc nhiều sai phạm?

Phó chủ tịch xã chết trong rừng ở Bắc Giang: Vì mắc nhiều sai phạm?

Hé lộ nguyên nhân Phó chủ tịch xã ở Bắc Giang tử vong trong rừng

Hé lộ nguyên nhân Phó chủ tịch xã ở Bắc Giang tử vong trong rừng

Thông tin ban đầu về vụ Phó Chủ tịch UBND xã chết trên núi

Thông tin ban đầu về vụ Phó Chủ tịch UBND xã chết trên núi

Bắc Giang: Phó chủ tịch UBND xã Nội Hoàng tử vong bất thường trên núi

Bắc Giang: Phó chủ tịch UBND xã Nội Hoàng tử vong bất thường trên núi

Phó Chủ tịch xã tử vong bất thường trong rừng

Phó Chủ tịch xã tử vong bất thường trong rừng

Phát hiện Phó Chủ tịch xã tử vong trên đỉnh núi

Phát hiện Phó Chủ tịch xã tử vong trên đỉnh núi

Tá hỏa phát hiện Phó chủ tịch xã ở Bắc Giang tử vong trên núi

Tá hỏa phát hiện Phó chủ tịch xã ở Bắc Giang tử vong trên núi