Thưa các bác sỹ đáng kính, làm ơn cười chút đi

Thưa các bác sỹ đáng kính, làm ơn cười chút đi

Nụ cười của bác sỹ cũng là liều thuốc chữa bệnh. Làm ơn cười lên, chẳng mất gì đâu!