Nhiều điểm mới của Luật Tổ chức tòa án nhân dân

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Tổ chức tòa án nhân dân (TAND) với 9 chương, 152 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, với nhiều điểm mới.

Công ty cổ phần Elmich quan tâm chăm lo đời sống người lao động

Sau gần 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, Công ty cổ phần Elmich (Cụm Công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, huyện Bình Lục) hiện tạo việc làm cho hơn 350 lao động, thu nhập bình quân 8 - 15 triệu đồng/tháng. Xác định người lao động (NLĐ) là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, ban giám đốc (BGĐ) cùng tổ chức công đoàn luôn cùng nhau nỗ lực chăm lo cho NLĐ một cách thiết thực nhất.

Xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y thế nào?

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức áp dụng từ 15/8

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 05/2024/TT-BNV.

Hướng dẫn xếp lương viên chức được tuyển dụng từ ngày 07/12/2023

Tại Thông tư 05/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định rõ về xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức kể từ ngày 07/12/2023.

Ưu tiên an sinh xã hội

Những ngày qua, người hưởng lương hưu trên cả nước đều nhận lương hưu tăng 15% theo Nghị định số 75/2024 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng. Mức điều chỉnh tăng thêm áp dụng từ ngày 1-7-2024.

Lương cơ sở là 2,34 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1/7/2024

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng (áp dụng từ ngày 1/7/2024).

Quy định về xếp lương với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức

Tại Thông tư 05/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định rõ về xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức kể từ ngày 07/12/2023.

Chi tiết 10 đối tượng được áp dụng lương cơ sở mới từ 1/7

Từ ngày 1/7/2024, 10 đối tượng lao động làm việc trong khu vực Nhà nước sẽ nhận mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như trước đây.

10 đối tượng được tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 1/7

Từ ngày 1/7/2024, 2,78 triệu cán bộ, công chức, viên chức (chưa tính lực lượng vũ trang) đã được tăng lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Tăng lương cơ sở lên mức 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7

Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở và tiền thưởng với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang hiệu lực từ 1/7

Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chính thức có quy định lương cơ sở và tiền thưởng với cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang từ 1-7

Từ ngày 1-7-2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng và được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác...

Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng từ hôm nay

Quốc hội chính thức phê chuẩn việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.

Từ 1/7, tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp như thế nào?

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện việc điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Các loại tiền lương, trợ cấp từ ngày 1/7 sẽ đồng loạt tăng như thế nào?

Từ ngày 1/7, các loại tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội đều được điều chỉnh tăng lên.

Bảng lương mới của công chức, viên chức từ 1/7/2024

Chi tiết bảng lương mới của công chức, viên chức từ 1/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 30% từ ngày 01/7/2024

y là một nội dung được đề cập tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội thông qua sáng 29/6. Nghị quyết 'chốt' điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), từ ngày 01/7/2024.

Quốc hội thông qua điều chỉnh lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ 1/7

Quốc hội thống nhất thực hiện các nội dung cải cách tiền lương, trong đó giao Chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, tăng lương hưu 15% từ 1/7/2024.

Chính thức: Tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024

Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng nay (29/6), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kỳ họp thứ 7 với 460/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, từ 1/7 tới, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

Quốc hội chốt tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 01/7

Quốc hội thống nhất giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 01/7/2024.

Quốc hội giao Chính phủ hoàn thiện chế độ nâng lương, bổ sung chế độ tiền thưởng. Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1-7-2024.

Quốc hội chính thức thông qua điều chỉnh lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ ngày 1/7/2024

Sáng 29/6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, trong đó chính thức chốt điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.

Quốc hội quyết định tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7

Quốc hội thống nhất giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1-7-2024.

Quốc hội thống nhất thực hiện 3 nội dung cải cách tiền lương

Tại phiên bế mạc sáng 29/6, với 460 đại biểu biểu quyết tán thành (100% đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ việc thống nhất thực hiện các nội dung cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024.

Quốc hội đồng ý tăng lương từ 1/7/2024

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.

Quốc hội chốt tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 1/7

Quốc hội thống nhất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7.

Từ 1/7/2024, điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu

Chính phủ sẽ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.

Chính thức tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 1/7/2024

Tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thống nhất thực hiện các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

Quyết nghị tăng lương cơ sở lên 2.340.000 đồng/tháng từ 1-7-2024

Cùng với việc Quyết nghị tăng lương cơ sở, Quốc hội cũng đề nghị phải sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù

Bộ Tư pháp chuẩn bị thẩm định dự thảo Nghị định về tăng lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Bộ Nội vụ vừa chuyển đến Bộ Tư pháp để thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bộ Nội vụ kiểm tra thi hành pháp luật và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Đắk Lắk

Chiều 27/6, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2024.

Bị xử lý kỷ luật trong Đảng có bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên?

Độc giả hỏi về quy định kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên, do bị kỷ luật Đảng.

Trình Quốc hội quy định tăng 30% lương cơ sở, 15% lương hưu

Chính phủ đề xuất Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng như hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%), điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng.

Từ 1/7/2024, tăng lương 30% cho cán bộ, tăng 38,9% trợ cấp xã hội

Từ ngày 1/7/2024 chính thức tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu (tương đương 30%) và điều chỉnh trợ cấp xã hội từ 350.000 lên 500.000 đồng/tháng (38,9%). Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử tăng lương.

'Quả ngọt' từ nỗ lực bảo toàn lao động của doanh nghiệp dệt may

Nhờ giữ ổn định được lực lượng lao động, nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước đã lập tức quay lại guồng sản xuất khi có đủ đơn hàng.

Đề nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 6%

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Đắk Lắk: Nới điều kiện tuyển dụng nhưng doanh nghiệp vẫn thiếu lao động

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk đã phục hồi đơn hàng và tăng cường tuyển lao động. Một số công ty đưa ra mức lương hấp dẫn và nhiều chế độ ưu đãi nhưng vẫn gặp khó trong việc tuyển dụng.