Đà Nẵng trao chứng nhận 6 sản phẩm 'made in Da Nang'

Đà Nẵng trao chứng nhận 6 sản phẩm 'made in Da Nang'

Ngày 15-3, 6 sản phẩm 'made in Da Nang' đã được trao chứng nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của...