Hà Nội: Phấn đấu có nhà với giá 200 triệu đồng/căn để bán cho công nhân

Hà Nội: Phấn đấu có nhà với giá 200 triệu đồng/căn để bán cho công nhân

Đây là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại Diễn đàn 'Công đoàn Việt...