Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Thế trận biên phòng toàn dân không ngừng được củng cố vững chắc

Thế trận biên phòng toàn dân không ngừng được củng cố vững chắc

Sơn La: 2 tập thể, 5 cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

Sơn La: 2 tập thể, 5 cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

Phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP trong thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP trong thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới Việt Nam-Lào

Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới Việt Nam-Lào

Sơ kết thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2009-2019

Sơ kết thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2009-2019

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Đẩy mạnh phong trào tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh thôn, bản

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Những tấm gương sáng nơi phên giậu Tổ quốc

Những tấm gương sáng nơi phên giậu Tổ quốc

Những người vun đắp biên giới hòa bình, hữu nghị

Những người vun đắp biên giới hòa bình, hữu nghị

Người có uy tín đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ biên giới

Người có uy tín đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ biên giới

Phối hợp tuần tra biên giới và ký kết biên bản ghi nhớ tuần tra song phương

Phối hợp tuần tra biên giới và ký kết biên bản ghi nhớ tuần tra song phương

Lực lượng bảo vệ biên giới của đất nước 'triệu voi'

Lực lượng bảo vệ biên giới của đất nước 'triệu voi'

Quảng Nam: Tập huấn tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Ký kết tham gia tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự

Ký kết tham gia tự quản đường biên mốc quốc giới và an ninh trật tự