Người dân phản ứng dữ dội, tại sao KSB vẫn 'cố đấm ăn xôi' ở mỏ đá Tân Đông Hiệp?

Người dân phản ứng dữ dội, tại sao KSB vẫn 'cố đấm ăn xôi' ở mỏ đá Tân Đông Hiệp?

Thông tin nhanh qua đường dây nóng

Thông tin nhanh qua đường dây nóng

Kỳ 2: Tiếp tục cấp giấy phép khai thác mỏ đá Tân Đông Hiệp, ai là người có lợi?

Kỳ 2: Tiếp tục cấp giấy phép khai thác mỏ đá Tân Đông Hiệp, ai là người có lợi?

Khai thác mỏ đá gây ảnh hưởng cuộc sống người dân

Khai thác mỏ đá gây ảnh hưởng cuộc sống người dân

Nổ mìn khai thác đá, người dân 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai sống trong cảnh bất an.

Nổ mìn khai thác đá, người dân 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai sống trong cảnh bất an.

Bình Dương: Gia hạn khai thác mỏ đá Tân Đông Hiệp vì lợi ích của ai?

Bình Dương: Gia hạn khai thác mỏ đá Tân Đông Hiệp vì lợi ích của ai?

Mỏ đá tại Bình Dương hết hạn vẫn mặc sức hoành hành bức tử cuộc sống người dân

Mỏ đá tại Bình Dương hết hạn vẫn mặc sức hoành hành bức tử cuộc sống người dân

Nổ mìn tận thu mỏ đá, dân 2 tỉnh sống trong cảnh bất an, ô nhiễm

Nổ mìn tận thu mỏ đá, dân 2 tỉnh sống trong cảnh bất an, ô nhiễm

Trước giờ giao dịch 7/9: Chờ đợi phản ứng vùng 950 điểm

Trước giờ giao dịch 7/9: Chờ đợi phản ứng vùng 950 điểm

Bình Dương: Người dân khốn khổ vì mỏ đá Tân Đông Hiệp

Bình Dương: Người dân khốn khổ vì mỏ đá Tân Đông Hiệp

Bình Dương: Thông tin vụ việc khai thác đá tại cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp

Bình Dương: Thông tin vụ việc khai thác đá tại cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp

Ðại công trường khai thác đá lậu: Ðẩy dân đến cửa tử

Ðại công trường khai thác đá lậu: Ðẩy dân đến cửa tử

Mỏ đá 'bức tử' chùa Châu Thới

Mỏ đá 'bức tử' chùa Châu Thới