Nghệ An: Đình chỉ cô giáo đánh trẻ gây bức xúc dư luận

Nghệ An: Đình chỉ cô giáo đánh trẻ gây bức xúc dư luận

Nghệ An: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non có giáo viên đánh trẻ

Nghệ An: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non có giáo viên đánh trẻ

Vụ giáo viên đánh liên tiếp vào người trẻ: Cơ sở mầm non mới được cấp phép 3 ngày

Vụ giáo viên đánh liên tiếp vào người trẻ: Cơ sở mầm non mới được cấp phép 3 ngày

Mới nhất vụ giáo viên đánh trẻ: Cơ sở mầm non mới được cấp phép 1 ngày

Mới nhất vụ giáo viên đánh trẻ: Cơ sở mầm non mới được cấp phép 1 ngày

Cơ sở mầm non mới được cấp phép trước một ngày xảy ra việc cô giáo đánh trẻ

Cơ sở mầm non mới được cấp phép trước một ngày xảy ra việc cô giáo đánh trẻ

Vụ giáo viên bạo hành trẻ: Cơ sở mầm non mới được cấp phép... 1 ngày

Vụ giáo viên bạo hành trẻ: Cơ sở mầm non mới được cấp phép... 1 ngày

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh tại cơ sở Mầm non ABC

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh tại cơ sở Mầm non ABC

CLIP: Giáo viên trường mầm non ở TP Vinh đánh trẻ gây bức xúc

CLIP: Giáo viên trường mầm non ở TP Vinh đánh trẻ gây bức xúc

Clip cô giáo mầm non giật, đánh trẻ gây bức xúc

Clip cô giáo mầm non giật, đánh trẻ gây bức xúc

Sa thải cô giáo mầm non tát trẻ

Sa thải cô giáo mầm non tát trẻ

Vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh: Cơ sở giáo dục mới được cấp phép

Vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh: Cơ sở giáo dục mới được cấp phép

Cô giáo mầm non ABC Montessori Preschool đánh trẻ, gây xôn xao mạng xã hội

Cô giáo mầm non ABC Montessori Preschool đánh trẻ, gây xôn xao mạng xã hội