Ba Vì, Hà Nội: Dự án 'ì ạch', 8 năm dân vẫn dài cổ chờ nước sạch

Ba Vì, Hà Nội: Dự án 'ì ạch', 8 năm dân vẫn dài cổ chờ nước sạch

Thứ trưởng Bộ TN-MT thu mua hàng ngàn mét vuông đất lâm trường?

Thứ trưởng Bộ TN-MT thu mua hàng ngàn mét vuông đất lâm trường?

Khánh thành nhà máy nước Ba Vì

Khánh thành nhà máy nước Ba Vì

Ba Vì (Hà Nội): Phát động phong trào trồng cây và gắn biển công trình nhà máy nước sạch Phú Sơn

Ba Vì (Hà Nội): Phát động phong trào trồng cây và gắn biển công trình nhà máy nước sạch Phú Sơn

Khánh thành nhà máy nước sạch xã Phú Sơn, huyện Ba Vì

Khánh thành nhà máy nước sạch xã Phú Sơn, huyện Ba Vì

Phát động trồng cây và gắn biển công trình nhà máy nước sạch Ba Vì

Phát động trồng cây và gắn biển công trình nhà máy nước sạch Ba Vì

Ba Vì: Phát động phong trào trồng cây và gắn biển công trình nhà máy nước sạch

Ba Vì: Phát động phong trào trồng cây và gắn biển công trình nhà máy nước sạch