'Ngã ngựa' vì hống hách

'Ngã ngựa' vì hống hách

Quyền lực, khi không song hành cùng với sự liêm chính, có thể dễ dàng trở thành con dao hai lưỡi cắt đứt...