'Cây sáng kiến' đam mê với nghề

'Cây sáng kiến' đam mê với nghề

'Sắm' định vị vệ tinh hiện đại, ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển dài ngày

'Sắm' định vị vệ tinh hiện đại, ngư dân Hà Tĩnh yên tâm bám biển dài ngày

Hiệu quả việc áp dụng hệ thống quan sát tàu cá bằng vệ tinh

Phát huy sức mạnh tập thể giữa muôn trùng khơi

Phát huy sức mạnh tập thể giữa muôn trùng khơi

Phát huy sức mạnh tập thể giữa muôn trùng khơi

Phát huy sức mạnh tập thể giữa muôn trùng khơi

Ngược xuôi vùng biển giáp ranh bằng lợi thế 'tàu 67'

Ngược xuôi vùng biển giáp ranh bằng lợi thế 'tàu 67'

Chuyện ngồi tù của một ngư dân với mong muốn không ai rơi vào 'vết xe đổ'

Chuyện ngồi tù của một ngư dân với mong muốn không ai rơi vào 'vết xe đổ'

Ngư trường Hoàng Sa -'Sóng dữ không đến từ thiên tai'

Ngư trường Hoàng Sa -'Sóng dữ không đến từ thiên tai'

Khẩn trương ứng dụng công nghệ vệ tinh theo dõi tàu cá trên biển

Khẩn trương ứng dụng công nghệ vệ tinh theo dõi tàu cá trên biển