Mơn man tháng Mười

Mơn man tháng Mười

Tháng Mười về, tháng Mười đi, trong thu ngập tràn mơn man những nỗi lòng thương nhớ. Lang thang trên phố,...