Quảng Ngãi cho nhận chìm bùn thải, Bộ GTVT chịu trách nhiệm về ô nhiễm?

Quảng Ngãi cho nhận chìm bùn thải, Bộ GTVT chịu trách nhiệm về ô nhiễm?

Quảng Ngãi: Dừng khẩn cấp nhận chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển vì lo ngại ô nhiễm

Quảng Ngãi: Dừng khẩn cấp nhận chìm 62.000m3 bùn, cát xuống biển vì lo ngại ô nhiễm

Quảng Ngãi hỏa tốc dừng việc nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi hỏa tốc dừng việc nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Lãnh đạo Quảng Ngãi nói gì về việc cho nhận chìm bùn thải xuống biển

Lãnh đạo Quảng Ngãi nói gì về việc cho nhận chìm bùn thải xuống biển

Quảng Ngãi cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát thải xuống biển

Quảng Ngãi cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn, cát thải xuống biển

Quảng Ngãi chấp thuận nhận chìm 62.000 m3 chất nạo vét xuống biển

Quảng Ngãi chấp thuận nhận chìm 62.000 m3 chất nạo vét xuống biển