Lãnh đạo BV Việt Đức lên tiếng về đường dây mua - bán thận

Lãnh đạo BV Việt Đức lên tiếng về đường dây mua - bán thận

Bệnh viện Việt Đức khai trương Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam

Bệnh viện Việt Đức khai trương Ngân hàng mô đầu tiên của Việt Nam

Nguy cơ rủi ro từ việc mua bán tinh trùng tràn lan

Nguy cơ rủi ro từ việc mua bán tinh trùng tràn lan

Tử tù hiến xác khó đủ đường

Tử tù hiến xác khó đủ đường

Chưa nhận được đơn tình nguyện nào xin hiến tạng của tử tù

Chưa nhận được đơn tình nguyện nào xin hiến tạng của tử tù

Ghép tạng Việt Nam: Giành lại sự sống cho nhiều người

Ghép tạng Việt Nam: Giành lại sự sống cho nhiều người

Mua bán thận 'núp bóng' hiến tạng nhân đạo bị xử lý thế nào?

Mua bán thận 'núp bóng' hiến tạng nhân đạo bị xử lý thế nào?

Cò buôn thận tung hoành ở bệnh viện Sài Gòn

Cò buôn thận tung hoành ở bệnh viện Sài Gòn

Hiểu cho đúng việc người hiến tạng phải trả chi phí xét nghiệm

Hiểu cho đúng việc người hiến tạng phải trả chi phí xét nghiệm

Lạ lùng người hiến tạng phải trả chi phí xét nghiệm

Lạ lùng người hiến tạng phải trả chi phí xét nghiệm

Nghẹn ngào người mẹ ôm con gái 7 tuổi mất vì ung thư và nói: 'Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé'

Nghẹn ngào người mẹ ôm con gái 7 tuổi mất vì ung thư và nói: 'Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé'