Tưng bừng Lễ khai mạc 'Liên hoan Múa quốc tế - 2017'

Tưng bừng Lễ khai mạc 'Liên hoan Múa quốc tế - 2017'

Tưng bừng Lễ khai mạc 'Liên hoan Múa quốc tế - 2017'

Tưng bừng Lễ khai mạc 'Liên hoan Múa quốc tế - 2017'

Khởi động Liên hoan Múa quốc tế lần 2

Khởi động Liên hoan Múa quốc tế lần 2

Giải thưởng của Liên hoan múa Quốc tế không kèm tiền thưởng

Giải thưởng của Liên hoan múa Quốc tế không kèm tiền thưởng

Khai mạc 'Liên hoan Múa quốc tế - 2017'

Khai mạc 'Liên hoan Múa quốc tế - 2017'

Liên hoan Múa quốc tế diễn ra tại Ninh Bình

Liên hoan Múa quốc tế diễn ra tại Ninh Bình

24 đoàn nghệ thuật tham dự Liên hoan Múa quốc tế 2017 tại Ninh Bình

24 đoàn nghệ thuật tham dự Liên hoan Múa quốc tế 2017 tại Ninh Bình

Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Múa quốc tế 2017

Tưng bừng lễ khai mạc Liên hoan Múa quốc tế 2017

Đưa dấu ấn văn hóa vào từng động tác múa

Đưa dấu ấn văn hóa vào từng động tác múa

Liên hoan Múa Quốc tế năm 2017 sắp diễn ra tại Ninh Bình

Liên hoan Múa Quốc tế năm 2017 sắp diễn ra tại Ninh Bình