Công an Cao Bằng gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND

Công an Cao Bằng gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND

Chiều 18/8, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND...
Những chặng đường vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân (bài 1)

Những chặng đường vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân (bài 1)

Những người lính tận tâm phục vụ nhân dân

Những người lính tận tâm phục vụ nhân dân

Trịnh Tam Tỉnh – Người lãnh đạo chính quyền vùng phên dậu Đông Bắc

Trịnh Tam Tỉnh – Người lãnh đạo chính quyền vùng phên dậu Đông Bắc

Người chiến sĩ an ninh ngày đất nước mới độc lập

Người chiến sĩ an ninh ngày đất nước mới độc lập

Tự hào truyền thống 74 năm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng

Tự hào truyền thống 74 năm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng

Tự hào truyền thống 74 năm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng

Tự hào truyền thống 74 năm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng