Chuẩn đoán bệnh trong nháy mắt bằng công nghệ AI

Chuẩn đoán bệnh trong nháy mắt bằng công nghệ AI

Chẩn đoán bệnh trong chớp mắt bằng AI ​

Chẩn đoán bệnh trong chớp mắt bằng AI ​

Giữ chân nhân tài y tế bằng cách nào?

Giữ chân nhân tài y tế bằng cách nào?

'Người gác cổng' ngành y đối mặt nhiều khó khăn

'Người gác cổng' ngành y đối mặt nhiều khó khăn

BÀI TOÁN NÀO CHO NHÂN LỰC Y TẾ CƠ SỞ

BÀI TOÁN NÀO CHO NHÂN LỰC Y TẾ CƠ SỞ

Ðổi mới đào tạo nhân lực y tế

Ðổi mới đào tạo nhân lực y tế

Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cơ sở

Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cơ sở

Hiến kế để phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Hiến kế để phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế: Nỗi lo kiểm soát chất lượng

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế: Nỗi lo kiểm soát chất lượng

Thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực y tế

Thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực y tế

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế

Hội thảo 'Đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập y tế'