Chuẩn đoán bệnh trong nháy mắt bằng công nghệ AI

Chuẩn đoán bệnh trong nháy mắt bằng công nghệ AI

Chẩn đoán bệnh trong chớp mắt bằng AI ​

Chẩn đoán bệnh trong chớp mắt bằng AI ​

Giữ chân nhân tài y tế bằng cách nào?

Giữ chân nhân tài y tế bằng cách nào?

'Người gác cổng' ngành y đối mặt nhiều khó khăn

'Người gác cổng' ngành y đối mặt nhiều khó khăn

BÀI TOÁN NÀO CHO NHÂN LỰC Y TẾ CƠ SỞ

BÀI TOÁN NÀO CHO NHÂN LỰC Y TẾ CƠ SỞ

Ðổi mới đào tạo nhân lực y tế

Ðổi mới đào tạo nhân lực y tế

Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cơ sở

Tăng cường đào tạo nhân lực y tế cơ sở

Hiến kế để phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Hiến kế để phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Đổi mới và đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế trong tương lai

Đổi mới và đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế trong tương lai

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế: Nỗi lo kiểm soát chất lượng

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế: Nỗi lo kiểm soát chất lượng

Thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực y tế

Thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực y tế

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế

Hội thảo 'Đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập y tế'

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế

Đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế

Sẽ thí điểm giao cơ quan độc lập cấp chứng chỉ hành nghề y?

Sẽ thí điểm giao cơ quan độc lập cấp chứng chỉ hành nghề y?

Sẽ đổi mới chương trình đào tạo nhân lực y tế

Sẽ đổi mới chương trình đào tạo nhân lực y tế

Để y tế cơ sở thực sự là 'người gác cổng' của ngành y tế

Để y tế cơ sở thực sự là 'người gác cổng' của ngành y tế

Ngành y tế ĐBSCL 'đỏ mắt' tìm nhân lực

Ngành y tế ĐBSCL 'đỏ mắt' tìm nhân lực

Gỡ 'bí' cho trạm y tế xã

Gỡ 'bí' cho trạm y tế xã

TP.HCM sắp có thêm một bênh viện tuyến huyện hiện đại đi vào hoạt động

TP.HCM sắp có thêm một bênh viện tuyến huyện hiện đại đi vào hoạt động